Zwarte zegge

Carex nigra

Habitat: 

Zwarte zegge groeit in verlandende sloten, moerassige weiden, venige graslanden, natte heide en duinpannen, en op open natte plaatsen in bossen.