Natuurtype: Blauwgrasland

Blauwgraslanden zijn drassige hooilanden met een gering productievermogen. Er is invloed van vrij voedselarm, maar niet te zuur grondwater. Kenmerkende soorten zijn bv. Spaanse ruiter, Kranskarwij, Kleine schorseneer en Vlozegge. Blauwgrasland komt in Vlaanderen nog slechts op een paar ha voor en is bijzonder sterk achteruitgegaan in de 20ste eeuw. De waarde voor het natuurbehoud is dan ook bijzonder groot.