Tandjesgras

Danthonia decumbens

Habitat: 

Tandjesgras is een soort van laagproductieve graslanden, op licht humeuze, droge tot vochtige zandtot zandleemgronden. Heischraal grasland vormt de ideale groeiplaats. ln de noordelijke en sterk zandige Kempen groeit de soort voornamelijk buiten de door struikheí gedomineerde heide. Meer naar het zuiden, op plaatsen met een hogere leemfractie in de bodem, groeit het gras ook optimaal in de heiderestanten. Aan de kust groeit de soort vooral in duingraslanden, op plaatsen met een humeuze bodem.