Natuurtype: Heischrale graslanden

De heischrale graslanden zijn nauw verwant aan de heides, maar verschillen daarvan omdat de dominante soorten geen dwergstruiken zijn, wel grassen en andere kruiden. Door de voedselarme bodem blijft de biomassaproductie laag en komen gespecialiseerde soorten op de voorgrond, zoals Tormentil, Borstelgras en Tandjesgras. Het betreft oude vegetaties met een vrij hoge graad van natuurlijkheid en een zeer hoge natuurbehoudswaarde. Heischrale graslanden zijn zeker niet gebonden aan zandbodems, ook op venige gronden of vooral op lemige bodems komen ze voor.