Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

Habitat: 

Mannetjesereprijs komt voor in zwak zure tot basische, voedselarme, droge graslanden. De soort groeit eveneens op kapvlakten, in lichtrijke open bossen en op brede bospaden, echter steeds op voedselarme, droge plaatsen.