Natuurtype: Vochtig zuur heischraalgrasland

Deze graslandgemeenschap behoort tot de Heischrale graslanden met bv. Tormentil, Tandjesgras en Pijpenstrootje op voedselarme, onbemeste, zure en vochtige bodem. Struikheide noch Gewone dopheide domineren, maar zijn gewoonlijk wel aanwezig. Naast Heidekartelblad en Liggende vleugeltjesbloem zijn ook Klokjesgentiaan en Tweenervige zegge kenmerkend. Deze vegetatie is in Vlaanderen zeldzaam en Europees beschermd, ze kent een hoge natuurwaarde.