BWK: Vochtig heischraal grasland (hmo)

BWK-codes: hmo

Deze eenheid omvat de vochtige, heischrale graslanden. In dit type kunnen dwergstruiken zoals gewone en rode dophei of stekelbrem frequent aanwezig zijn, maar het domineren van grassen en kruiden is differentiërend ten opzichte van heidevegetaties.