Frequent

Veelvoorkomend

Definitie: 

Wordt gebruikt voor soorten die in grote aantallen voorkomen, maar die niet significant bedekkend zijn (bedekking <5% van het oppervlak) (zie ook abundant en occasioneel).