Occasioneel

Weinig voorkomend

Definitie: 

Wordt gebruikt voor soorten die in kleine aantallen (10-20/ha) voorkomen én die niet significant bedekkend zijn (bedekking< 5% van het oppervlak). Het is een categorie van de schaal van Tansley welke gebruikt wordt om de frequentie en bedekking te schatten op perceelniveau, zijnde oppervlaktes van meestal 1 ha of groter.