Veelbloemige veldbies

Luzula multiflora

Habitat: 

Veelbloemige veldbies is een erg variabele soort. Gewoonlijk onderscheidt men in Vlaanderen twee ondersoorten: subsp. multiflora (veelbloemige veldbies) en subsp. congesta (dichte veldbies). Mogelijk bestaat er een derde ondersoort, namelijk subsp. pallescens, die afhankelijk van de auteur als variëteit, ondersoort of recenter zelfs als aparte soort wordt beschouwd. Veelbloemige veldbies komt in vrij uiteenlopende vegetaties voor: bossen met een eerder open structuur, met inbegrip van open plekken, kapvlakten, bospaden en bosranden, heiden, schrale hooilanden en wegbermen. De soort is eerder lichtminnend, staat dikwijls op een wat meer beschutte, zonnige standplaats en is kalkmijdend. Zure, zandige tot lemige of zelfs wat venige bodems met een niet al te goede strooiselafbraak zijn ideaal, zeker als ze voldoende vochthoudend zijn en aan de stikstofarme kant. De soort verdraagt oppervlakkige uitdroging goed.