Biezenknoppen

Juncus conglomeratus

Beschrijving: 

Biezenknoppen heeft zoals vele andere russen priemvormige stengels. Deze stengels hebben een dofgroene kleur en zijn geribd. Je kan de ribbels zien maar nog gemakkelijker voelen. De bloeiwijze lijkt uit de stengel te komen met daarboven nog een deel. Dit deel is het schutblad dat in het verlengde staat van de stengel en dus lijkt op een vederzetting van de stengel. De bloemen zitten in een compacte bloeiwijze bij elkaar en vormen een dichte bol.    

Biezenknoppen kan je verwarren met Pitrus of Zeegroene rus. Maar de combinatie van een dofgroene geribde stengel met een compacte bolvormige bloeiwijze is typisch voor Biezenknoppen. Een bloeiwijze die schijnbaar zijdelings uit de stengel lijkt te komen komt voor bij ook andere russoorten zoals Pitrus en Zeegroene rus. De stengel is net zoals bij Pitrus gevuld met merg.  

Beheer: 

Een specifiek beheer voor Biezenknoppen is niet nodig. Het is een soort die je gebruikt om de kwaliteit van verschillende vochtige tot natte natuurstreefbeelden op te volgen. Enerzijds zijn Biezenknoppen wat kieskeuriger dan Pitrus, ze kunnen minder goed tegen bemesting. Anderzijds kunnen Biezenknoppen vrij goed tegen de verstoring van de waterhuishouding, hoewel minder goed dan Pitrus. De aanwezigheid van Biezenknoppen is dus een positieve indicatie t.o.v.. Pitrus. Zo kan Biezenknoppen verschijnen bij een verschralingsbeheer. Een sterke toename van Biezenknoppen in natuurstreefbeelden die al vrij goed ontwikkeld zijn duidt echter meestal op een niet gewenste verstoring zoals vernatting, verstoring van de waterhuishouding of verzuring.  

Habitat: 

Moerassige laagten in weilanden, vochtige tot natte graslanden, slootbermen, afvoergreppels, oevers van poelen en vennen, verruigde hooilanden, tijdelijk overstroomde plaatsen, natte heiden, duinmoerassen, broekbossen, kapvlakten, afgravingen enz. vormen geschikte groeiplaatsen voor de soort. Brakke en kalkrijke omstandigheden worden gemeden. De soort staat bij voorkeur op voedselarme of matig voedselrijke standplaatsen.