Zeegroene rus

Juncus inflexus

Habitat: 

Zeegroene rus verkiest vooral zwaardere (klei, leem), kalkrijke, minerale gronden en verdraagt enige ziltheid. De soort groeit in allerlei overgangszones tussen water en land, zoals de oevers van sloten en poelen, waterkanten, begraasde of gemaaide grazige terreinen met periodieke wateroverlast (maar de soort verdwijnt bij te intensieve begrazing), bermen van rivieren, wegkanten en duinpannen.