Heischrale graslanden met kalkindicatoren vind je enkel op de Tiendeberg bij Kanne. De vegetatie bestaat uit kenmerkende soorten van Heischrale graslanden zoals Borstelgras, Tandjesgras en Welriekende nachtorchis. Dit in combinatie met kalkindicatoren zoals Gevinde kortsteel, Kleine pimpernel, Bevertjes en Ruige leeuwentand.
Het beheer bestaat uit begrazing met mergelschapen in augustus en september. Op ruige stukken wordt vaak gemaaid in augustus met nabegrazing. Het beheer start past in augustus zodat alle gewenste soorten in zaad kunnen komen.

Natuurtype: Kalkrijk heischraalgrasland

Deze graslandgemeenschap behoort tot de Heischrale graslanden met bv. Tormentil en Tandjesgras op voedselarme, onbemeste, droge bodem. Het heischrale grasland op kalkbodem is soortenrijker en kalkrijker dan de andere heischrale graslanden. Typische soorten zijn bv. Betonie, Schermhavikskruid, Kleine bevernel en Voorjaarszegge. Dit graslandtype is zeer zeldzaam en heeft een bijzonder hoge natuurbehoudswaarde.