Kruipbrem

Genista pilosa

Habitat: 

Kruipbrem is een soort van voedselarme droge heiden. Ze staat het liefst op iets humeus of lemig zand. Het gaat meestal om redelijk soortenrijke heiden, met planten van heischrale graslanden, waarin, naast struikhei, ook andere dwergstruiken, zoals brem en bosbessen, veelvuldig voorkomen. Geraakt de begroeiing meer gesloten, dan zal kruipbrem ook mee opgroeien. Buiten de heide groeit kruipbrem onder andere in bermen met schraal grasland.