BWK: Droge struikheivegetatie (cg)

BWK-codes: cg

De meeste droge struikheivegetaties zijn terug te vinden op droge, zure voedselarme zandgronden met een podzolprofiel of op droge, profielloze zandafzettingen. Ook op iets voedselrijkere plaatsen, zoals op lemig zand, komen ze voor.