Beemdkroon

Knautia arvensis

Habitat: 

Beemdkroon groeit optimaal in graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende tot (bij voorkeur) kalkrijke bodems. De soort is nu vooral te vinden in bermen lang wegen, kanalen en rivieren.