Natuurstreefbeeld: Soortenrijke glanshaverhooilanden met Grote pimpernel (6510_hus)

Beschrijving: 

Dit type is bijna identiek aan het type: 'Soortenrijke glanshaverhooilanden'. Het enige verschil is dat er Grote pimpernel in voorkomt, een zeldzame soort in Vlaanderen. Goed ontwikkelde glanshavergraslanden zijn verder kruiden- en bloemenrijk met vaak een bloemenweelde van composieten zoals Margriet, Knoopkruid en Groot streepzaad. Grassen vormen in dit streefbeeld een mozaïek van middelhoge en hoge soorten. Waarbij geen enkele grassoort dominant is. Ze komen voor op matig voedselrijke vrij droge zandleem, leem of klei. Het zijn hooilanden die twee keer per jaar gemaaid worden of hooiweiden die eerst gemaaid worden en dan nabegrazing krijgen.

Ze zijn een subtype van het Europese habitat Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510)

heeft als karakteristieke soort
Saxicola rubetra
heeft als indicator van een goede toestand
Rumex thyrsiflorus

Natuurbeheer: 

Glanshavergraslanden met Grote pimpernel worden 2 keer per jaar gemaaid of gemaaid met nabegrazing. De eerst maaibeurt valt half mei tot eind mei, de tweede maaibeurt best eind september. Met dit maaibeheer komen de doelsoorten zoals Grote pimpernel goed in zaad.