Natuurstreefbeeld: Soortenrijke glanshaverhooilanden met Grote pimpernel (6510_hus)

Dit type is bijna identiek aan het type: 'Soortenrijke glanshaverhooilanden'. Het enige verschil is dat er Grote pimpernel in voorkomt, een zeldzame soort in Vlaanderen. Goed ontwikkelde glanshavergraslanden zijn verder kruiden- en bloemenrijk met vaak een bloemenweelde van composieten zoals Margriet, Knoopkruid en Groot streepzaad. Grassen vormen in dit streefbeeld een mozaïek van middelhoge en hoge soorten. Waarbij geen enkele grassoort dominant is. Ze komen voor op matig voedselrijke vrij droge zandleem, leem of klei. Het zijn hooilanden die twee keer per jaar gemaaid worden of hooiweiden die eerst gemaaid worden en dan nabegrazing krijgen.

Ze zijn een subtype van het Europese habitat Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510)