Naakte lathyrus

Lathyrus aphaca

Habitat: 

Naakte lathyrus is een plant die vroeger hoofdzakelijk op graan- en klaverakkers werd waargenomen, en pas in tweede instantie op ruderale terreinen. Tijdens de laatste decennia werd deze eenjarige, geelbloemige lathyrus steeds minder op akkers waargenomen, maar meer op ruderale terreinen, in wegbermen, op dijken, op spoorwegterreinen, in holle wegen enz. De soort is licht- en warmteminnend, staat zowel op kalkrijke als kalkarmere standplaatsen en groeit vooral op zandlemige tot lemige, eerder droge bodems.