Rapunzelklokje

Campanula rapunculus

Habitat: 

Rapunzelklokje groeit vooral op vochtige tot droge, matig voedselrijke en kalkhoudende bodems. Het is een soort van grazige vegetaties op zonnige open plaatsen. Ze heeft behoefte aan voldoende open plekken om te kiemen. De bodem mag tamelijk stikstofrijk zijn. Ze staat in wegbermen en spoorweg- bermen, op rivierdijken en in zonnige zomen van struwelen.