Karwijvarkenskervel

Peucedanum carvifolia

Habitat: 

Karwijvarkenskervel is een soort van overstromingsgraslanden, bij voorkeur onder maaibeheer. Het is een momenteel een met uitsterven bedreigde stroomdalsoort in Vlaanderen, die samen met het traditionele hooilandbeheer langs de Grensmaas is verdwenen.