Kleine ruit

Thalictrum minus

Habitat: 

Kleine ruit groeit in Vlaanderen voornamelijk in duingraslanden, duinstruwelen en zomen. De soort geeft de voorkeur aan droge standplaatsen op basische bodems. Er zijn twee binnenlandse vindplaatsen bekend: een ervan betreft een rangeerstation bij de kolenmijn van Zwartberg, de andere betreft een groeiplaats op een kalkrijke dijkvegetatie langs de Grensmaas.