Heggenwikke

Vicia sepium

Habitat: 

Heggenwikke groeit voornamelijk op licht beschaduwde standplaatsen. In bossen staat de soort alleen in (loof)bossen met een erg open structuur. Meestal groeit ze echter in bosranden, in houtkanten, onder hagen en bomenrijen en in ietwat ruigere wegbermen. Ze staat op matig vochtige, vrijwel neutrale of eerder iets kalkhoudende bodems. Echt zure gronden worden gemeden. Qua bodemtextuur is er een duidelijke voorkeur voor leemhoudende substraten: leem, zandleem, lemig zand. Vooral op matig voedselrijke gronden met milde humus kan de plant overvloedig voorkomen.