Kruisbladwalstro

Cruciata laevipes

Habitat: 

Kruisbladwalstro is een soort van matig voedselrijke zomen op kalkhoudende, vochtige bodems. Meestal groeit ze eerder in halfschaduw dan in volle zon, langs heggen, in holle wegen en langs bosranden.