Groot streepzaad

Crepis biennis

Habitat: 

Groot streepzaad houdt van graslanden op vochtige, matig voedselrijke bodems en verkiest kalkhoudende substraten. Het is vooral een soort van gemaaide graslanden: hooilanden, wegbermen, kanaalbermen enz.