Grote bevernel

Pimpinella major

Beschrijving: 

Grote bevernel heeft zoals vele schermbloemigen een scherm van schermpjes met witte bloemen. Hij is te herkennen aan de enkel geveerde bladeren en het ontbreken van omwindselbladen. De stengel is hol.  De grondstandige bladeren verschillen van vorm t.o.v. de stengelbladeren. 

Grote bevernel is moeilijk te onderscheiden van Kleine bevernel. Deze laatste heeft in jonge toestand een stengel gevuld met merg. De stengel van Grote bevernel is hol.

Andere schermbloemige met gelijkaardige bladeren zijn Kleine watereppe en Groot moerasscherm. Maar dit zijn moeras- of waterplanten. Het blad van Pastinaak is ook gelijkaardig maar deze soort heeft gele bloemen.   

Beheer: 

Grote pimpernel is laat bloeiende hooilandplant. De plant staat meestal in juli of augustus in bloei. De zaden zijn pas eind augustus of september rijp, ze zien dan zwart. Een goed beheer voor planten van glanshaverhooilanden die vrij laat bloeien bestaat uit een vroege 1ste maaibeurt eind mei begin juni en een late 2de maaibeurt half tot eind september. Meer info over beheer vind je bij het natuurstreefbeeld soortenrijke Glanshavergraslanden.

Habitat: 

Grote bevernel komt voor op vochtige, matig voedselrijke bodems, vooral in hooiland en in bermen, maar eveneens langs grazige paden, heggen, bosranden, taluds en in holle wegen. Het is een typische soort van glanshavergraslanden.