Grote pimpernel

Sanguisorba officinalis

Habitat: 

Grote pimpernel is in Vlaanderen in hoofdzaak een soort van vochtige en natte graslanden in enkele valleien en in de vloeiweiden van Lommel (via het Albertkanaal gevoed met kalkrijk Maaswater). Slechts van een beperkt aantal plaatsen zijn de milieuomstandigheden wat beter bekend (ZWAENEPOEL et al. 2002). Grote pimpernel is een soort van periodiek overstromende graslanden. Bij de huidige relictpopulaties is die dynamiek vaak verdwenen of beperkt. Meestal is er sprake van basische kwel. Grote pimpernel staat zowel op venige, zandige als zandlemige bodems. De soort zou volgens de internationale literatuur vooral kenmerkend zijn voor periodiek overstromende grote vossenstaartgraslanden, maar ze komt in Vlaanderen ook voor in een range van andere graslanden, zoals dotterbloemgrasland en glanshaverhooiland. Aan de Maas staat de soort zelfs in natte, ruderale gemeenschappen. Dat geldt ook voor enkele dijkvegetaties in de omgeving van Turnhout.