Pimpernelblauwtje

Maculinea teleius

Het Pimpernelblauwtje is een uiterst zeldzame soort, die voorkomt op vochtige, vrij voedselarme hooilanden waarin de Grote pimpernel groeit en de waardmieren leven. Per mierennest maar één rups leven. Daarom heeft de soort een groot en relatief open leefgebied nodig. Het Pimpernelblauwtje is opgenomen op bijlage 4 van de Europese Habitatrichtlijn en vereist dus strikte bescherming.