Natuurtype: Matig voedselrijke graslanden

Dit zijn de iets betere productiegraslanden gecreëerd door de landbouwers, de voorbije eeuwen tot op heden. De laatste tientallen jaren is er een duidelijke evolutie naar steeds minder grassoorten, naar een steeds lagere biodiversiteit in de graslanden beheerd door moderne boeren. Verschillende vegetaties zijn algemeen in Vlaanderen. De bodem varieert van iets minder voedselrijk naar uitgesproken voedselrijk en de vochtigheid is middelmatig, van vrij droog tot periodiek nat. Als ze al onder water zouden komen is dit slechts van relatief korte duur. De kensoorten zijn algemene graslandplanten zoals Scherpe boterbloem, Veldzuring, Gewone hoornbloem, Rode klaver, Pinksterbloem en Gewone brunel.