Gewone brunel

Prunella vulgaris

Beschrijving: 

Een mooie graslandplant van vochtige bodems. Komt vaak voor in gazons maar door deze frequent te maaien komt hij niet in bloei. Wanneer de plant is uitgebloeid lijkt de bloeiwijze op een bijenkorf in het klein, van daar ook zijn bijnaam "het bijenkorfje". In bloei bezoeken veel bijen en hommels deze plant, zoals het geval is bij veel familieleden van de lipbloemfamilie.

Beheer: 

Er is geen specifiek beheer voor deze plant nodig. Dit is een relatief lage soort, dus iets intensiever graasbeheer of extensief hooilandbeheer heeft deze plant het liefst. Toch kan deze soort als het moet ook wat hoger worden.
Als je in de tuin op leembodem het gras wat langer laat worden door het gazon niet frequent te maaien en niet te mesten, komt deze plant in bloei tussen het lage gras. Bovendien zal deze plant als indicator kunnen dienen. Hij geeft aan welke plekjes geschikt geworden zijn voor andere leuke gazonplanten zoals Tijmereprijs (waarmee hij dus vaak samen voorkomt), Kleine leeuwentand, Geelhartje, Kleine klaver en Stijve ogentroost.

Habitat: 

Gewone brunel is een soort van vochtige, schrale tot matig voedselrijke graslanden en pioniersmilieus. Gewone brunel is niet erg concurrentiekrachtig en groeit voornamelijk in tamelijk intensief gemaaide of begraasde graslanden of op plaatsen met wat betreding. Gewone brunel komt het meest voor op of langs bospaadjes, in heischraal grasland en in vochtige duinpannen.