Kleine klaver

Trifolium dubium

Habitat: 

Basterdklaver is vermoedelijk vanuit Midden- en Zuid-Europa bij ons als landbouwgewas en honingplant ingevoerd en al eeuwenlang ingeburgerd. Oorspronkelijk natuurlijke standplaatsen zijn er dus vermoedelijk niet, hoewel men in Nederland aanneemt dat de plant langs de grote rivieren wel mogelijk inheems is. Waarom dan ook niet in Vlaanderen langs de Grensmaas? Basterdklaver staat in Vlaanderen hoofdzakelijk in landbouwgrasland, op braakland, in verstoorde wegbermen, op fabrieks- en haventerreinen en dergelijke. Vaak zijn het plas-drasstandplaatsen met nogal wat pioniers. In Vlaanderen vertoont de soort geen echte voorkeur voor een bepaalde bodemtextuur, in tegenstelling tot in Nederland, waar men zwaardere bodems als klei en leem als karakteristiek aanhaalt. In landbouwgrasland is de soort tegenwoordig nog zelden dominant, wat erop wijst dat ze eerder als zaadverontreiniging of onkruid voorkomt dan als cultuurgewas.