Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

Beschrijving: 

Het Icarusblauwtje is het algemeenste blauwtje. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje blauw en bij het vrouwtje bruin. Op de onderkant van de voorvleugel bevinden zich twee vlekken vlakbij de vleugelbasis, waarmee deze soort van alle verwante soorten is te onderscheiden.

Beheer: 

Het Icarusblauwtje is een soort van matig voedselrijke, maar bloemrijke graslanden met een gevarieerde vegetatiestructuur met hier en daar open grond. Het behouden of creëren van dit soort graslanden kan best gebeuren via extensieve begrazing of een gefaseerd maaibeheer met of zonder nabegrazing.