Natuurtype: Dwerghavergrasland

Het Dwerghaver"grasland" behoort tot de zandige droge graslanden en komt voor op niet-stuivend zand (of grind). De vegetaties hebben een duidelijk pionierskaranter met opvallend veel kleine éénjarigen, die vroeg in het jaar bloeien vooraleer de zomer hen wegschroeit. Kenmerkende soorten zijn Vroege haver, Zilverhaver, Klein vogelpootje en andere kleine klavertjes. De biomassa en de productie van deze ijle vegetatie liggen zeer laag, maar de moslaag kan goed ontwikkeld zijn.