Veldereprijs

Veronica arvensis

Habitat: 

Veldereprijs is een doorgaans kleine, vaak minuscule, eenjarige plant met een brede ecologische amplitude, die wordt aangetroffen in zeer uiteenlopende open en lage, lichtrijke begroeiingen. De soort staat meestal op eerder droge grond. In wegbermen vindt ze een geschikte groeiplaats in stroken met een lagere begroeiing langs de buiten- of binnenrand : nu eens net langs de rijweg (iets meer verdichte bodem, aanwezigheid van grind), dan weer in het voortdurend kort afgegraasde strookje net onder de draadafsluiting van een weiland of in de smalle, vrijwel kale randstrook van een akker. Andere milieus waar veldereprijs gedijt, zijn bijvoorbeeld tuinen en bouwland, duingraslanden en verweerde muren en muurvoeten.