Mosduinen vind je in de kustduinen op kalkrijk zand, dat nog wat beweeglijk is. Het is een pioniersvegetatie met een schraal en kort uitzicht. Van een grasland is nog amper sprake, maar de moslaag is vaak goed ontwikkeld.
Kenmerkende soorten zijn Zanddoddegras, Kleverige reigersbek, Groot duinsterretje en Kandelaartje. Andere indicatieve soorten zijn Smal fakkelgras en Kruipend stalkruid. Kruipend stalkruid staat vaak op de overgang naar duingrasland. Ook duinviooltje staat in de mosduinen, waar het de waardplant is voor de Kleine parelmoervlinder.
Mosduinen op plaatsen die door de mens verstoord zijn hebben vaak soorten als Kegelsilene en Zwenkdravik.

Door successie zullen mosduinen overgaan naar duingrasland of duinstruweel. Het voortbestaan van dit type is dan ook afhankelijk van open stuivende duinen. De beheerder kan met grazers de duinen wat langer open houden, maar uiteindelijk zal de successie plaats vinden. Zonder voldoende winddynamiek voor nieuwe duinen is deze vegetatie aangewezen op het open maken van duinen door de beheerder via kap- en graafwerken.

Natuurtype: Mosduin-grasland

Mosduin"grasland" komt in de kustduinen voor op kalkrijk zand, dat nog wel beweeglijk is. Maar er komen geen overstuivingen of uitstuivingen door de wind meer voor van meer dan 10 cm diepte. Het is dus een pioniersvegetatie die plaatselijk optreedt. Het uitzicht is uiterst schraal en kort : van een grasland is nog amper sprake, maar de moslaag is meestal wel goed ontwikkeld. Kenmerkende soorten zijn bv. Zanddoddegras, Kleverige reigersbek en Groot duinsterretje.