Natuurtype: Mosduin-grasland

Beschrijving: 

Mosduin"grasland" komt in de kustduinen voor op kalkrijk zand, dat nog wel beweeglijk is. Maar er komen geen overstuivingen of uitstuivingen door de wind meer voor van meer dan 10 cm diepte. Het is dus een pioniersvegetatie die plaatselijk optreedt. Het uitzicht is uiterst schraal en kort : van een grasland is nog amper sprake, maar de moslaag is meestal wel goed ontwikkeld. Kenmerkende soorten zijn bv. Zanddoddegras, Kleverige reigersbek en Groot duinsterretje.