Kegelsilene

Silene conica

Habitat: 

Kegelsilene is een soort van verstoorde mosduinen en duingraslanden langs de kust. Kegelsilene groeit op droog, kalkrijk zand op open plaatsen in de vegetatie. De soort groeit vooral in mosduinen of duingraslanden die af en toe betreden worden of waar af en toe geparkeerd wordt. De meeste populaties van kegelsilene in de Duinen liggen langs wegen.