Kandelaartje

Saxifraga tridactylites

Habitat: 

Kandelaartje is een eenjarige pionier op open, droge voedselarme plaatsen op kalkrijke zandgrond of kalkrijk stenig substraat. Het is een typische soort van kalkrijke mosduinen aan de kust. In het binnenland wordt ze in hoofdzaak gevonden op de stenige substraten van spoorwegterreinen. Vooral op rangeerstations en op minder frequent gebruikte goederenlijnen in industriezones kan kandelaartje massaal optreden. Daarnaast wordt kandelaartje geregeld gevonden op oude muren.