Zanddoddegras

Phleum arenarium

Habitat: 

Zanddoddengras is een eenjarige pionier van droge, voedselarme, kalkrijke zandgrond. De soort groeit vooral in de kustduinen in mosduin en op open plekken in duingrasland. Ze groeit er samen met het mos duinsterretje en met onder andere muurpeper, kleverige reigersbek, zandmuur, ruw vergeetmij- nietje, zandzegge, kandelaartje en zandhoornbloem. In het binnenland groeit zanddoddengras op met kalkrijk zand opgespoten terreinen, bijvoorbeeld in de grote havengebieden. Om de droogte tijdens de zomermaanden te overleven heeft zanddoddengras een aangepaste levensstrategie: het kiemt in de herfst, bloeit in het voorjaar en heeft tegen eind juni haar volledige levenscyclus doorlopen.