Akkerhoornbloem

Cerastium arvense

Habitat: 

Akkerhoornbloem groeit op vrij schrale, droge zandgrond, meestal in grazige situaties. Dikwijls vind je de soort in wegbermen en op dijken. Ondanks haar naam is akkerhoornbloem geen akkerplant.