Natuurstreefbeeld: Soortenrijk struisgrasland met vrij algemene soorten (rbb_ha)

Het natuurstreefbeeld regionaal belangrijk biotoop soortenrijk struisgrasland is bijna hetzelfde als het Europees beschermd natuurstreefbeeld soortenrijk struisgrasland. Het verschil zit hem in het al dan niet aanwezig zijn van meer specifieke vaak zeldzamere soorten. Deze soorten zijn afwezig of zeer weinig aanwezig in het regionaal biotoop en meer aanwezig in het Europees beschermd habitattype. Voorbeelden van vrij algemene soorten die duiden op dit natuurstreefbeelden zijn Akkerhoornbloem, Gewone veldbies, Gewoon Biggenkruid, Kleine leeuwentand en Muizenoor. Meer specifieke soorten zoals bijvoorbeeld Grasklokje, Kleine tijm of Steenanjer zijn weinig of niet aanwezig. Ook soorten die duiden op een heischrale component zijn niet of nauwelijks aanwezig.

Voor de juiste determinatie en na te gaan welke soorten juist het verschil maken gebruik je de graslandsleutel van het INBO.(opent nieuw venster)

Vermits beide natuurstreefbeelden bijna hetzelfde zijn vind je bijkomende informatie bij het  Europees beschermd natuurstreefbeeld soortenrijk struisgrasland.