Kleine leeuwentand

Leontodon saxatilis

Habitat: 

Kleine leeuwentand is een soort van voedselarme graslanden op vochtige tot droge bodems. Ze staat zowel op kalkrijke als op zwakzure standplaatsen. In de kustduinen staat ze in helmduinen, mosduinvegetaties, in duingraslanden en geregeld zelfs op licht zilte plaatsen. Ook op terreinen die opgespoten zijn met kalkrijk zand doet kleine leeuwentand het goed. In de Kempen staat de soort vaak in zandige wegbermen en langs paden. De plant kan zeer goed tegen een sterke begrazingsdruk.