Muizenoor

Hieracium pilosella

Beheer: 

Muizenoor is een plant van schrale graslanden. Een keer maaien eind augustus begin september is voldoende in deze graslanden. Ook begrazing (vaak met schapen) is een goed beheer. In een schraal (voedselarm) gazon kan Muizenoor ook voorkomen. Muizenoor kan tegen meerdere maaibeurten per jaar want zijn bladeren liggen plat op de grond. Wil je genieten van de mooie bloemen van Muizenoor en de plant in zaad laten komen dan maai je best wel niet te frequent. Je kan natuurlijk ook rond de plekken maaien waar Muizenoor staat. Heel hoog gras zal je normaal toch niet krijgen want in schrale gazons blijft het gras van nature vrij laag.  Niet alleen Muizenoor maar ook sprinkhanen, bijen en vlinders zullen gelukkig zijn dat niet alles wordt afgemaaid maar dat er hier een daar een plekje met wat langer gras blijft staan.

Habitat: 

Muizenoor is een soort van droge, voedselarme graslanden op zandige of enigszins uitgeloogde (zand)leembodems. Op van nature voedselrijkere bodems is muizenoor meestal gebonden aan steilkantjes, dijktaluds, holle wegen en dergelijke. De soort gedijt zowel op kalkrijk zand als op zure, basenarme zandbodems, maar steeds op fosfaatarme standplaatsen. Muizenoor groeit vooral in begraasde graslanden en in intensief gemaaide gazons.