Dwergviltkruid

Filago minima

Beheer: 

Dwergviltkruid is een soort van open stabiele zandigere plaatsen. Een beheer met nu en dan wat verstoring op schrale arme zandbodems is wat deze plant wenst. Zo ontstaan er open plekken. Voor Dwergviltkruid mag het zand niet stuiven.  Zo als vaak in natuurbeheer zorgt het creëren van een gradiënt  voor veel diversiteit. In dit geval een gradiënt van weinig naar meer verstoring. Zo ontstaat er stuivend open zand, stabiel open zand en zand met begroeiing. Dwergviltkruid vindt soms zo een gradiënt op parkings met schrale bodem. Daar kan je deze soort dus ook aantreffen.  

Habitat: 

Dwergviltkruid groeit op droge, kale, voedselarme zandgronden. Het komt voor op open storingsplekken in heide, langs wegkanten, op braakliggende opgespoten of opgehoogde terreinen, in verlaten zandgroeven, in schrale droge graslanden enz.