Steenanjer

Dianthus deltoides

Habitat: 

Steenanjer groeit op zonnige en warme standplaatsen. Andere milieu-eisen zijn droge, kalkarme en voedselarme bodems. Men vindt steenanjer het meest op zure zanden schistgronden. De groeiplaatsen zijn vooral schrale wegbermen en kanaalbermen.