Kleverige reigersbek

Erodium lebelii

Habitat: 

Kleverige reigersbek is een soort van mosduin en droge, voedselarme pioniersvegetaties aan de kust. Ze groeit vooral op plaatsen waar nog lichte verstuiving plaatsvindt. Ze accumuleert zandkorrels op haar met klierharen bedekte bladeren. Optimaal groeit kleverige reigersbek in open mosduinen dicht achter de zeereep, waar ze samen met het mos 'duinsterretje', kruipend stalkruid, zanddoddengras en andere te vinden is.