Klein tasjeskruid

Teesdalia nudicaulis

Habitat: 

Klein tasjeskruid is een pionier van voedselarme, zure, droge zandgronden. De soort groeit vooral op zonnige, open plaatsen in begroeiingen met mossen, korstmossen, fijn schapengras, buntgras en zandstruisgras. Andere begeleiders zijn vroege haver, zandblauwtje en zandzegge.