Grasmuur

Stellaria graminea

Habitat: 

Grasmuur is een soort van vochtige graslanden en zomen, op allerlei matig voedselrijke bodems, maar niet op zeeklei. In begraasd grasland trekt de soort zich vaak terug op de wat ruigere plaatsen, waar er minder gegraasd wordt. In hooiland kan grasmuur abundant zijn als de vegetatie niet te hoog is. Dat is vooral het geval op de armere zandbodems. Verder verkiest grasmuur vooral onregelmatig beheerde graslanden en zomen.