Veldlathyrus

Lathyrus pratensis

Habitat: 

Veldlathyrus is een soort van vochtige en natte graslanden en jonge ruigten op natte tot vochtige bodem. De soort komt op allerlei bodemtypes voor, maar op de voedselarmste zandbodems is ze schaars.