Veldbeemdgras

Poa pratensis

Habitat: 

Veldbeemdgras is een zeer algemene soort van droge tot enigszins vochtige milieus op quasi alle bodemtexturen. Ze vervangt vaak ruw beemdgras op plaatsen die te droog zijn voor die soort. Veldbeemdgras komt voor op zowel voedselarme als zeer voedselrijke bodems. De soort komt veelvuldig voor onder zowel maaien als begrazen.