Fioringras

Agrostis stolonifera

Habitat: 

Fioringras is bij uitstek een soort van graslanden die tijdelijk, en vaak onregelmatig, onder water komen. Voor het overige gedijt de soort op zo goed als elk bodemtype. Ze treedt meestal op als uitgesproken pionier, maar kan ook standhouden als dominante soort. In dit laatste geval is de ecologische range echter strikt beperkt tot tijdelijk overstroomde standplaatsen. Fioringras gedijt zowel onder begrazing als onder hooibeheer.