Natuurtype: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje

Het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje is het meest voorkomende bostype in Vlaanderen. Vaak gaat het om aanplantingen van Grove of Corsicaanse den, soms bestaat de boomlaag uit de van nature voorkomende soorten Zomereik en Ruwe berk. In de struiklaag zijn Sporkehout en Wilde lijsterbes de belangrijkste soorten. De kruidlaag wordt gekenmerkt door Bochtige smele, Pijpenstrootje, Gewone braam, Brede en Smalle stekelvaren en Blauwe bosbes. De moslaag is doorgaans goed ontwikkeld en bevat een aantal kenmerkende, zuurminnende soorten zoals Heide-klauwtjesmos, Bos- en Grijs kronkelsteeltje, Breekblaadje, Gewoon peermos, Groot laddermos en Geklauwd platmos. Doorgaans vindt men meer mossoorten dan kruidachtige soorten in een vegetatieopname.